Biskupińska
Dodane przez Admin dnia 02 sierpieñ 2019 18:52:20


Wczoraj, w czwartek o godz.10:00 przedstawiciele Rady Osiedla Małgorzata Bogusławska- Przewodnicząca RO i Janusz Janasik ? członek Zarządu, wzięli udział w spotkaniu z Zarządem Dróg Miejskich, mającym na celu przekazanie uwag mieszkańców przed ostatecznymi odbiorami odtworzonej nawierzchni ul. Biskupińskiej (od skrzyżowania z Literacką do skrzyżowania z Koszalińską) po zakończonych robotach ziemnych związanych z wymianą kanalizacji w tej ulicy. ZDM, jako właściciela drogi reprezentowała Pani Joanna Zagrodnik, inspektor nadzoru, Inwestora czyli Aquanet reprezentowali kolejno (w zależności od odcinka drogi) pracownicy firmy HydroGaz (na jej zlecenie drogę odtwarzała firma Tormel, od ul. Literackiej do ul. Lirycznej) oraz Wuprinż (na jego zlecenie drogę odtwarzał Budromel - odcinek od Lirycznej do Koszalińskiej).Po przejściu wspólnie całego odcinka robót i dokonanej lustracji, sporządzona została notatka, w której odnotowano uwagi wniesione przez RO i zakres poprawek, które są niezbędne zdaniem przedstawicieli RO. Główne uwagi dotyczyły stanu obrzeży oddzielających pas jezdni od chodników i poboczy, które zostały wymienione tylko w ograniczonym zakresie, rozjechanych chodników przez ciężkie pojazdy robocze, konieczności uprzątnięcia z poboczy pozostałości po robotach i uzupełnienia poboczy ziemią do poziomu krawężników.Ustalono również, że Zakład Dróg Miejskich skieruje do Aquanet pismo o konieczności odtworzenia chodnika po usuwaniu awarii sieci wodociągowej przy budynku Biskupińska 53.Informację z wyjaśnieniem, dlaczego przy okazji robót odtworzeniowych nie zostały wymienione na nowe wszystkie stare krawężniki drogowe, ZDM przekaże mieszkańcom za pośrednictwem RO.Na koniec jeszcze ważna informacja dla użytkowników komunikacji miejskiej, a mianowicie taka, że wkrótce autobusy MPK wrócą na starą trasę, która będzie się kończyła - jak dawniej - na przystanku końcowym, naprzeciw Schroniska Młodzieżowego Hanka. Będzie to możliwe po wykonaniu oznakowań poziomych i pionowych pasa drogowego, które mają być zakończone w ciągu najbliższych 2 tygodni.